Jan VAN HEMELDONCK, Notaris te Olen

 

Jan VAN HEMELDONCK

Notaris te Olen

De statuten

De basisakte en het reglement van mede-eigendom vormen de statuten van het gebouw. De statuten bepalen de regels van het gebouw die elke mede-eigenaar moet naleven.