Jan VAN HEMELDONCK, Notaris te Olen

 

Jan VAN HEMELDONCK

Notaris te Olen

De statuten bij de nv, bv en de cv

De statuten van de vennootschap vormen het belangrijkste onderdeel van de oprichtingsakte en worden geschreven voor het leven van de vennootschap.
Elke wijziging er aan vergt een beslissing van de algemene vergadering.